C.M.A. “Domingo García Sabell” Pl. Esteban Lareo, bloque 17 – sótano 2ª fase, Polígono de Elviña

15008 A Coruña

Tel.: 981 240 875

E-mail: galicia@retinosis.org

Web: www.agarp.org

Presidenta: Rocío Barral